เตือนร้านค้าและผู้ใช้สิทธิโครงการเราชนะ “อย่าทุจริต” โดนสั่งระงับสิทธิแล้ว 161 ราย

กระทรวงการคลัง ได้ระงับสิทธิผู้ประกอบการ

ที่เข้าร่วมโครงการ เราชนะ แล้ว 161 ราย

เนื่องจาก ผู้ประกอบการ ได้กระทำผิดเงื่อนไข

ของโครงการ ทั้งนี้ ทางกระทรวงการคล้ง

พร้อมจัดส่งข้อมูล ส่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เพื่อใช้ ในการขยายผลการสืบสวนสอบสวน

เพื่อดำเนินคดีต่อไป

และขณะนี้ ได้ระงับสิทธิ ผู้ประกอบการ

ที่เข้าร่วมโครงการ เราชนะ ชั่วคราว

เพิ่มเติมอีก จำนวน 2,744 ราย เนื่องจาก

พบธุรกรรม ที่ผิดปกติ และเข้าข่ายผิดหลักเกณฑ์

และเงื่อนไข ของโครงการ ซึ่งผู้ถูกระงับสิทธิ

โครงการ เราขนะ ชั่วคราว ให้ชี้แจงข้อเท็จจริง

มายังสำนักงานเศรษฐกิจ การคลัง (โครงการเราชนะ)

ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 โดยจะต้อง

ดำเนินการ ตามขั้นตอนผ่านนแอปฯ ถุงเงิน

หากเกินระยะเวลาที่กำหนด อาจเสียสิทธิ

ในที่จะการเข้าร่วมโครงการ จากภาครัฐ

และจะถูกตรวจสอบ ขยายผลเพื่อดำเนินคดี

ตามกฎหมายต่อไป

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่สำนักงานเศรฐกิจการคลัง
โทร. 02273 9020 ต่อ 3595 (เฉพาะวันและเวลาราชการ)
ขอบคุณข้อมูล : กรมประชาสัมพันธ์

Leave a Comment