ได้เฮ กลุ่มล่าสุด ที่ได้เงินช่วยเหลือ

เป็นเรื่องราวที่โลกออนไลน์ให้ความสนใจกันในขณะนี้และเป็นเรื่องราวที่อยู่ไกล้ๆตัวเรา ประกันสังคมได้เฮ
ทางประกันสังคมเพิ่มเงินช่วยเหลือ 500 บาท และ 2000 บาท ไปอ่านรายละเอียดกันเลยจ้า

 

 

โลกโซเชียลแชร์ เพจเฟซบุ๊กชื่อ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้มีโพสต์ระบุว่า ผู
ประกันตนตั้งครรภ์ ประกันสังคมเพิ่มค่คลอดบุตรเป็น15000 บาท ค่าตรวจและฝากครรภ์ 1500 บาท

ส่วน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เปิดเผยว่า เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนกรณีการฝากครรภ์ตาม
เกณฑ์คุณภาพ เพื่อเป็นของขวัญปี ใหม่ 2564 ให้กับผู้ประกันตน โดยปรับเพิ่มค่าฝากครรภ 5 ครั้ง รวมเป็นเงิน
1500 บาท (เดิม 3 ครั้ง 1000 บาท) โดยให้สิทธิหญิงอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์

จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 500 บาทถ้า มากกว่า 12 สัปดาห์แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ จ่ายในอัตรา
เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 300 บาท อายุครรภ์มากกว่า 20สัปดาห์แต่ไม่เกิน 28 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริง
ไม่เกิน 300 บาท อายุครรภ์มากกว่า 28 สัปดาห์แต่ไม่เกิน 32 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ยจริงไม่เกิน 200
บาท อายุครรภ์มากกว่า 32 สัปดาห์ถึง 40 สัปดาห์ขึ้นไปจ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 200 บาท เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตน หรือคู่สมรสที่ตั้งครรภให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่ระยะแรกของ
การตั้งครรภ์ ได้รับการตรวจอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การคล อ ดเป็นไปอย่างราบรื่น

พร้อมกันนี้ ยังมีการปรับเพิ่มดคล อ คบุตรเป็น 15000บาท (เดิม 13000 บาท) ผู้ประกันตนสามารถเบิกค่าคลอ คบุตรได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยผู้ประกันตนไปคล อคบุตร                                                                                  ที่โรงพยาบาลใดก็ได้ สามารถเบิกค่าคล อ ดบุตรเหมาจ่ายจากสำนักงานประกันสังคมในอัตราใหม่
จำนวน 15000 บาท อีกทั้งเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการดล อ คบุตรในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย
เป็นเวลา 90 วัน ไม่เกิน 2 ครั้ง สำหรับผู้ประกันตนชายที่มีภริยาจดทะเบียนสมรสหรือหญิงซึ่งอยู่กินฉันสามีภริยา
แต่มิได้จดทะเบียนสมรสจะได้รับเฉพาะเงินค่าคล อ ดบุตรเหมาจ่าย จำนวน 15000 บาท ผู้ประกันตนสามารถ
ใช้สิทธิได้แล้ว ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 นี้เป็นต้นไป

 

 

ขอบคุณที่มา :  เพจเฟซบุ๊กชื่อ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

Leave a Comment