ข่าวดี เล็งปิดบัตรเครดิตผู้ค้างชำระ ลูกหนี้ที่ไปต่อไม่ไหว

ข่าวดีสำหรับวันนี้ ที่โลกออนไลน์กำลังให้ความสนใจกันจำนวนมาก เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบัตรเครดิต
ผู้ค้างชำระ เล็งปิดบัตร และช่วยลูกหนี้้ที่ชำระต่อไม่ไหว มีรายละเอียดดังนี้

 

และธนาคารแห่งประเทศไทย จะ มีการหารือร่วมกัน เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือ
ธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่ได้รับผลก ระทบระลอกใหม่ เพราะการช่วย
เหลือภาคธุรกิจยังไม่เพียงพอที่จะรับมือ รวมทั้งสถานการณ์ที่จะยืดเยื้อ
การช่วยเหลือลูกหนี้ก็เริ่มมีข่าวออกมาหลากหลาย เช่น ธนคารกรุงเทพฯ ได้เตรียมแผนไว้แล้วแต่
ยังรอแนวทางจากแบงก์ชาติก่อนว่าจะมีนโยบายหรือ แนวทางจัดชั้นหนี้ของแต่ละกลุ่มลูกหนี้เพิ่มเติม
อย่างไร

 

 

ด้าน กรุงศรี คอนซูมเมอร์ รอบนี้ต้องดำเนินการให้เร็ว เพราะหากผลกระทบลาก
ยาวถึงสิ้นมกราคม ลูกหนี้อาจมีมากขึ้น

เช่น การพักหนี้ให้ชำระเฉพาะเงินต้นหรือดอกเบี้ย ยืดระยะเวลาชำระหนี้ ปรับ
โครงสร้างหนี้ จะพิจรณาไปถึงการใช้บัตรลูกหนี้ด้วย
โดยอาจจะปิดการใช้บัตรสำหรับลูกหนี้ที่ดูไปไม่ไหว
เราคงต้องติดตามความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการสกัดหนี้ และแนวทางช่วยเหลือลูกหนี้
คาดว่าสัปดาห์นี้คงชัดเจน

Leave a Comment