เช็ค! 4 สิทธิ “บัตรทอง” ยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ - TECHMIXIT

เช็ค! 4 สิทธิ “บัตรทอง” ยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่

บอร์ด สปสช. ยกระดับ การให้บริการประชาชน  ที่ใช้สิทธิบัตรทองในการรักษา

ที่เจ็บป่วยและมีเหตุจำเป็น สามารถไปรักษา กับหมอประจำครอบครัว  ที่หน่วยบริการปฐมภูมิไหนก็ได้

 

ซึ่งล่าสุดขยายครอบคลุมทั่วประเทศ โดยได้เพิ่มพื้นที่อีก 8 เขตสุขภาพ ได้แก่

เขต1 เชียงใหม่  เขต2 พิษณุโลก  เขต3 นครสวรรค์  เขต4 สระบุรี

เขต5 ราชบุรี่  เขต6 ระยอง  เขต11 สุราษฎร์ธานี และเขต12 สงขลา

โดยมีผลตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 เป็นต้นไป

 

 

และก่อนหน้านี้  ได้นำร่องไปแล้ว 5  เขต   คือ

เขต9 นครราชสีมมา  เขต13 กทม.  เขต7 ขอนแก่น  เขต8 อุดรธานี และเขต10 อุบลราชธานี

 

ซึ่งได้รับการตอบรับ จากประชาชนเป็นจำนวนมาก

เนื่องจากประชาชน สามารถเข้าถึงบริการ  ในระบบบัตรทองได้มากขึ้น

จากเดิมที่ใช้สิทธิได้เพียงในหน่วยบริการ  ประจำหรือหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายเท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน สปสช. 1330 ตลอด 24 ชม. หรือไลน์ @nhso

Cr. กรมประชาสัมพันธ์