เช็คสิทธิลงทะเบียนสมัครบัตรคนจน

สำหรับใครที่กำลังรอ วันลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน เพื่อขอเงินเยียวยารอบใหม่นี้
หลายคนต่างรอคอยว่าภาครัฐจะเปิด ลงทะเบียนตอนไหน รอบไหน เช็คยังไง วันนี้เราเลยตอบคำถามกัน

เมื่อเร็วๆนี้ทางผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการ (สศค.)ได้ให้ข่าวว่าเวลานี้สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ซึ่งตอนแรกจะเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ในเดือนตุลาคม-ธันวาคม ที่ผ่านมา แต่เกิดเหตุ เพราะสถานการณ์
ทำให้ต้องเลื่อนมาเรื่อยๆจนตอนนี้เข้าสู่ปีใหม่แล้ว

ล่าสุดภาครัฐมีความพร้อมจะเปิดลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน รอบใหม่ ก็พร้อมที่
จะเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ได้ ภายในต้นปี 64 นี้ แน่นอน

โดยทางภาครัฐในเวลานี้ได้มีการกำหนด หลักเกณฑ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้

เงื่อนไขการสมัครบัตรคนจนรอบใหม่

-ผู้สมัครต้องเป็น คนสัญชาติไทยที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
-ผู้สมัครต้องไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน เช่น เงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลาก ธ.ก.ส.,พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้
-ผู้สมัครถ้ามีทรัพย์สินทางการเงินดังข้างต้น จะต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทเท่านั้น

-ผู้สมัครใดมีรถยนต์ จะถูกนำมาพิจารณาประกอบ หากมีรถยนต์มากถึง 2-3 คัน ถือว่าไม่สมควรได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
-จะต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า15,000 บาทต่อเดือน เท่ากับว่า มีรายได้ต่อปีเกินกว่า 100,000 บาทต่อปี

การคลังออกมาระบุว่า จะมีการปรับคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนบัตรฯใหม่
จะพิจารณาจากรายได้รวมทั้งครอบครัว หารด้วยจำนวนสมาชิกในครอบครัว ซึ่งต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
พิจารณารูปแบบใหม่นี้ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันผู้ที่ไม่มีรายได้หรือรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด

เพื่อที่จะได้ทราบว่าใครจนจริง ใครจนไม่จริง สำหรับผู้ถืบัตรฯ อยู่แล้ว จะได้รับสวัสดิการขั้น
พื้นฐานจากบัตรฯ อย่างต่อเนื่อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค, ค่ใช้จ่ายในการเดินทาง และแก๊ชหุงต้ม

โดยกระทรวงการคลังได้ของบประมาณในปิ้งบประมาณ 2564 ไว้แล้ว

ดังนั้นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องกังวลว่า จะไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว

สถานที่สำหรับลงทะเบียน สมัครบัตรคนจนรอบใหม่ ประจำปี 64 หากทางรัฐบาลกำหนด วันลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่
สามารถไปสมัครได้ ตามสถานที่ดังนี้

-ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ
-ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
-ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ

เอกสารสำหรับลงทะเบียนสมัครบัตรคนจนรอบใหม่
-บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียนแบบSmart Card
-สำเนาทะเบียนบ้านสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ลงทะเบียน
-สำเนาบัตรประชาชนผู้รับอุปการะ(ถ้ามี)
-ใบมอบอำนาจกรณีที่ตัวเองมาไม่ได้
-บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
-สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ (ถ้ามี)
-สำเนาเอกสารการลงทะเบียนว่าเป็นเกษตรกร
-ใบรับรองแพทย
-สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ดูแล(กรณีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้)

 

Leave a Comment