ปลดล็อกแล้ว! กระท่อม ปลูก-ซื้อ-ขาย ไม่ผิดกฎหมาย - TECHMIXIT

ปลดล็อกแล้ว! กระท่อม ปลูก-ซื้อ-ขาย ไม่ผิดกฎหมาย

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้สั่งการให้สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามย าเส พติด (ป.ป.ส.)

เร่งประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และความเข้าใจ ให้กับพี่น้องประชาชน ได้รับทราบถึงข้อกฎหมาย และข้อเท็จจริงให้ตรงกัน

เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน และเข้าใจผิดในสังคม กรณีปลดล็อก พืชกระท่อม ปลูก-ซื้อ-ชาย ไม่ผิดกฎหมาย

โดยได้ชี้แจงว่า ตั้งแต่ 24 ส.ค.64 เป็นต้นไป ประชาชนสามารถปลูก บริโภคกระท่อม ตามวิถีชาวบ้าน

โดย “ไม่ผสมสารเสพติด” อื่นใด หรือจะซื้อจะขายใบกระท่อม ภายในประเทศก็สามารถทำได้ ซึ่งจะไม่ผิดกฎหมายอีกต่อไป

ส่วนร่าง ร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ…. ผ่านการพิจารณาแล้ว

มีเนื้อหาสำคัญ นอกจากให้ให้มีการปลูก ซื้อขาย บริโภคพืชกระท่อม ภายในประเทศได้โดยเสรี

แต่ยกเว้นการนำไปใช้ในทางที่ผิด ของเด็กและเยาวชน เช่น ผสมสารเสพติด

หรือการซื้อขายนำเข้า-ส่งออกต่างประเทศในเชิงอุตสาหกรรมนั้น ต้องขออนุญาตก่อน