ครม. เคาะแล้ววันจ่ายจริง เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เช็กเลย - TECHMIXIT

ครม. เคาะแล้ววันจ่ายจริง เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เช็กเลย

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า

ที่ประชุม ครม.ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

เสนอให้พิจารณางบประมาณสำหรับอุดหนุนเด็กแรกเกิด 0-6 ปี เดือนละ 600 บาท

สำหรับเดือน ก.ย. 2566 ประมาณ 990 ล้านบาท เงินทั้งหมดจะไปอยู่ในถังของกรมบัญชีกลาง

เพื่อที่จะกระจายเข้าสู่บัญชีของประชาชนแต่ละครอบครัว จำนวน 2,254,000 กว่าราย

ในวันที่ 18 ก.ย.นี้อย่างแน่นอน