ไขข้อสงสัย กรณีนายจ้างเลิกจ้าง เพราะสาเหตุติดโรคโควิด-19 ลูกจ้างจะมีสิทธิได้รับค่าชดเชยหรือไม่

กรมสวัสดิการ และ คุ้มครองแรงงาน ออกมาแจงข้อสงใส กรณีนาย … Read more