ผู้ถือบัตรคนจนเฮ เราชนะ รับ 2 เด้ง

สำหรับช่วงนี้ รัฐบาลกำลังหาทางออกโดยให้เงินเยียวยาประชาชนให้ทั่วถึงที่สุด และเมื่อ
วันที่ 14 มกราคม แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง แจ้งว่า ขณะนี้มีความชัดเจนว่า
กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน จำนวน 14 ล้านคน จะได้รับสิทธิจากมาตรการเราชนะ
รับเงินเยียวย า 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน โดยไม่ต้องลงทะเบียน เพราะเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย
และก่อนนี้ ครม.มีมติเห็นชอบให้เพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่ 2

ดังนั้น เพื่อเป็นค่าซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้า จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน
เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม 2564
ดังนั้นในช่วง 2 เดือนที่รัฐแจก 3,500 บาทและเงินจากบัตรคนจน รวมเป็นรับเงินเดือนละ 4,000 บาท โดยไม่ต้องลงทะเบียน
แบ่งเป็น

– เงินเยียวย า 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน
– เงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้า 500 บาทต่อคนต่อเดือน
นอกจากนี้ จะได้สิทธิอื่นๆอีก ค่ารถโดยสารสาธารณะ สิทธิการลดค่าไฟ หากใช้กำลังไฟตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไข
สิทธิการลดค่าน้ำประปา รวมถึงการได้สิทธิคืนภาษี VAT 5% อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม ต้องรอมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ในวันที่ 19 มกราคม 2564

ขอบคุณที่มาจาก : มติชนออนไลน์

 

 

Leave a Comment