เข้าขั้นวิกฤต!! หมอฝากเตือน ตุนเสบียง และ ของจำเป็นเอาไว้

จากสถานการณ์ ล่าสุดตอนนี้ ประเทศไทย เข้าขั้นวิกฤต ยอดผู้ติดเชื้อ

เพิ่มสูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง ประเด็น ของการกักตัว และการตุนเสบียง

เริ่มมีการ พูดถึงมากขึ้น

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ได้โพสเฟสบุ๊ก กล่าวถึง เรื่องการติดเชื้อ โควิด19 มียอด ผู้ติดเชื้อ เพิ่มสูงขี้น

อยู่ที่อันดับ 46 ของโลก และมีผู้ป่วย อาการรุนแรง และ วิกฤติ เป็นอันดับ 7 ของโลก

ด้วยเหตุนี้ นพ.ธีระ ได้โพสต์ แนะแนวทางไว้ว่า สิ่งที่ควร เตรียมรับมือ มีดังนี้

-การติดเชื้อใหม่ จะยังคง เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งในกทม. ปริมณฑล และต่างจังหวัด

ทั้งนี้ ต่างจังหวัด ในเขตเมือง จะมีมากขึ้น

-จังหวัด/เกาะ ที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยว ที่มีการเปิดรับ นักท่องเที่ยว ต่างชาตินั้น การระบาด

จะเริ่มเห็น เพิ่มมากขึ้น แต่มีแนวโน้ม จะชัดเจนมาก ช่วงปลายสิงหาคม จึงต้องป้องกันตัว

ให้เข้มแข็ง ปรับรูปแบบ การดำเนินกิจการ กิจกรรมต่างๆ ให้เน้นความปลอดภัย

-ด้วยจำนวน การติดเชื้อใหม่ ในรายวันมีมาก ระบบการดูแล ไม่ว่าจะที่บ้าน ที่พักคอย

ที่รพ.สนาม หรือที่โรงพยาบาล ไม่มีทาง ที่จะเพียงพอ ดังนั้น บทบาทของชุมชน

จึงมีความสำคัญ อย่างมากที่จะ ประคับประคอง ดูแลคนในพื้นที่ โดยอาจ ต้องขอกำลัง

พระภิกษุ และคุณครู มาเป็นผู้ช่วยดูแล กำกับ หรือประสานงาน

-เตรียมเสบียง และสิ่งของจำเป็น ไว้ในบ้าน ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม ยาสามัญ

ประจำบ้าน ไว้สัก 2-4 สัปดาห์ เป็นประโยชน์ ยามฉุกเฉิน การทบทวน สิ่งสำคัญ

ข้อมูล สำคัญส่วนตัว และบันทึกไว้ ในที่ที่สามารถ เข้าถึงได้ง่าย

 

วางแผน การใช้จ่าย ระมัดระวัง เรื่องการลงทุน หลีกเลี่ยง การกู้ยืมเงิน โดยไม่จำเป็นจริงๆ

และระวัง มิจฉาชีพ ที่จะหลอกลวง ด้วยวิธีต่างๆ ทั้งการค้าขาย การโฆษณาเกินจริง

การล่อด้วยกิเลส ให้เข้าถึงการรักษา หยูกยา รวมถึงวัคซีนต่างๆ

 

ขอบคุณ ข้อมูล จาก: Thira Woratanarat