สรุปชัดๆ เงินเยียวยาผู้ปกครอง 2000 บาท

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 คุณหนุ่ม อนุวัต เฟื่องทองแดง ได้ออกมาสรุป

ถึงมาตรการ เงินเยียวยา นักเรียน/นักศึกษา จำนวนเงิน 2000 บาท

ซึ่งเป็นมาตรการ เเบ่งเบาภาระ ค่าใชจ่าย สำหรับผู้ปกครอง นักเรียน/นักศึกษา

และหลายท่าน ก็กำลังรอฟัง การชี้แจง รายละเอียด จากทางภาครัฐ ในวิธีการ

โอนเงินเยียวยา และขั้นตอนการ รับเงิน

และเราได้นำ  การชี้แจงในเรื่องนี้ จากคุณ อนุวัต มาให้ทุกท่านได้รับทราบ ไปดูกันเลย