ธ.ออมสิน ประกาศ วันลงทะเบียนเพื่อขอสินเชื่อ สู้ภัยโควิด ใหูกู้ 10000 บาท ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก

ทางธนาคารออมสิน ได้ออกมาประกาศ วันเปิดให้ลงทะเบียน

เพื่อขอสินเชื่อ สู้ภัยโควิด ผ่านช่องทางแอป mymo  เท่านั้น

 

รายระเอียดสินเชื่อ

สินเชื่อสู้ภัยโควิด19 วงเงินกู้ รายละ 10,000 บาท

ดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน ผ่อนชำระไม่เกิน 3 ปี

ปลอดชำระต้น และดอกเบี้ย 6 เดือนแรก

 

คุณสมบัติผู้กู้

-ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

-ผู้ประกอบการรายย่อย

-ผู้มีรายได้ประจำ(พนักงานบริษัทเอกชน)

 

ระยะเวลาดำเนินการ

13 พ.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64

 

เฟสที่ 1 เริ่มกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

โดยจะเปิดให้ ลูกค้าในพื้นที่ สีแดงเข้ม และต้องมี

แอปmymo ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564

 

เฟสที่ 2 เริ่มกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

โดยจะเปิดให้ ลูกค้าในเขต พื้นที่ทั่งไปและต้องมี

แอปmymo ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564

 

เฟสที่ 3 ลูกค้ากลุ่มอื่นๆ ที่สนใจยื่นกู้ ทางธนาคาร

จะแจ้งกำหนดเวลา ให้ได้ทราบต่อไป

 

ขอบคุณข็อมูล ธนาคารออมสิน