ไขข้อสงสัย กรณีนายจ้างเลิกจ้าง เพราะสาเหตุติดโรคโควิด-19 ลูกจ้างจะมีสิทธิได้รับค่าชดเชยหรือไม่

กรมสวัสดิการ และ คุ้มครองแรงงาน ออกมาแจงข้อสงใส

กรณีนายจ้างเลิกจ้าง เพราะสาเหตุ การติดเชื้อโควิด19

แล้วลูกจ้าง จะมีสิทธิได้รับ ค่าชดเชยหรือไม่ มาหาคำตอบกัน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.)

 

ได้กล่าวชี้แจงว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน สั่งการให้กรมฯ

ทำความเข้าใจ กับนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการให้ทราบว่า

กรณีที่ สถานประกอบกิจการ ออกประกาศห้ามลูกจ้าง เดินทาง

ข้ามจังหวัด หรือเดินทาง เข้าไปใน พื้นที่เสี่ยง ที่อาจเกิดการติดเชื้อ

จากโควิด-19 แต่ภายหลังทราบว่า ลูกจ้างฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าว

 

จนเป็นเหตุ ให้นายจ้างสงสัยได้ว่า ลูกจ้างเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

จึงมีคำสั่ง ไม่ให้ลูกจ้างมาทำงาน และให้กักตัว ณ ที่พักอาศัย

เป็นเวลา 14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการ  ในกรณีนี้ นายจ้างก็ต้องจ่ายค่าจ้าง

ให้กับลูกจ้าง เพราะคำสั่ง ให้ลูกจ้างกักตัว เป็นคำสั่งให้หยุดงาน

เพื่อประโยชน์ ของนายจ้าง จะถือว่าการ ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว

ของนายจ้าง จะเป็นการขาดงาน หรือละทิ้งหน้าที่ ของลูกจ้างไม่ได้

 

ทั้งนี้ หากนายจ้างเลิกจ้าง เพราะเหตุลูกจ้างติดเชื้อ จากโรค ดังกล่าว หรือ

สงสัยว่า ลูกจ้างติดเชื้อ มิได้ถือเป็น ความผิดร้ายแรง ที่เกิดจากการกระทำ
ของลูกจ้าง ลูกจ้างจึงมีสิทธิ ได้รับค่าชดเชย