เติมเงินให้อีก! #บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้เยียวยาเพิ่ม 2 เด้ง

สำหรับท่าน ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน

เงินเยียวยาล่าสุด ที่ทาง ครม. ได้อนุมัติให้ทุกท่าน

เรียกได้ว่า ได้รับเงิน 2 เด้งเลยทีเดียว

เด้งแรก คือท่านจะได้ การเติมเงิน เพิ่มเข้ามาให้ในบัตร

จำนวน 2000 บาท ซึงเป็นเงินในส่วน ของเงินเยียวยา

เราชนะ  ซึ่งเงินเยียวยาส่วนนี้ ผู้ที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

จะได้รับเงินโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว

ส่วนในเด้งที่สอง ทาง ครม. ก็ได้อนุมัติ เพิ่มเงินในบัตร

ให้อีก 6 เดือน เดือนละ 200 บาท ในส่วนนี้จะได้เพิ่ม

ขึ้นมาอีกจากเราชนะ ซึ่ง 200 บาทนี้ จะเพิ่มให้ตั้งแต่

เดือน ก.ค. – ธ.ค. 64 นี้ ซึ่งจทำการโอนให้ทุกเดือน

 

และนี่เป็นเงินเยียวยา ของผู้ที่่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ที่ทาง ครม. ได้มีการอนุมัติ เพื่อช่วยเหลือโควิด19