ข่าวดี เปิดลงทะเบียน สำหรับคนเป็นนี้ ใช้หนี้ไม่ไหว

รัฐบาลก็ได้ร่วมมือ กับกรรมการ กรมบังคับคดี ได้จัดการ ไกลเกลี่ยหนี้ให้

และ ช่วยเหลือผู้เป็นหนี้ อยู่ณปัจจุบัน โดยทางธนาคารแห่งประเทศไทย

ก็ได้มีการ ออกมาประกาศ เกี่ยวกับ เรื่องมหกรรม การไกล่เกียนี่บัตรเครดิต

และหนี้สินส่วนบุคคล ให้แก่พี่น้องประชาชน ที่เดือดร้อนขาดสภาพคล่อง

ในเรื่องของทางด้านการเงิน ทางด้านของ ผู้ช่วยธนาคารแห่งประเทศไทย

ก็ได้มีมาตรการ ในการช่วยเหลือ และลดภาระ ให้กับลูกหนี้อย่างต่อเนื่อง

รวมไปถึง การเพิ่มระบบ ในการแก้หนี้ แบบเร่งด่วน ซึ่งเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่ง

สำหรับประชาชน และผู้ที่มีธุรกิจเป็นหนี้ อยู่ณปัจจุบัน โดยทุกวันนี้ ก็จะได้รับข้อเสนอ

ที่ทำให้แก่กัน ผ่อนได้จริง ขณะนี้เจ้าหน้าที่ หรือเจ้าหนี้ จะได้รับประโยชน์ เช่นเดียวกัน

กับลูกหนี้ ก็คือ ได้รับการชำระหนี้ คืนทุกท่าน เพราะลูกหนี้ จะยังทำการผ่อนชำระหนี้

ของท่านอยู่เสมอ เนื่องจาก ไม่ต้องไปฟ้องบังคับคดี และยังสามารถรักษาสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างกันได้ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณ คดีในศาลลงทุกวัน และมีการลดต้นทุน ของระบบ

การเงินในภาพแบบองค์รวม

 

ข้อเสนอ ก็จะเป็นไปตามแนวทาง ของโครงการคลินิกแก้หนี้ อย่างเช่น เราจะยกตัวอย่าง

ให้ทุกท่านได้ทราบ ก็คือลูกหนี้ สามารถผ่อนชำระ เงินต้นเท่านั้น ด้วยดอกเบี้ยที่ท่านค้างอยู่

ก็จะยกให้ลูกหนี้ เป็นการจ่ายชำระตามแผนได้สำเร็จ และที่สำคัญ

จะมีการชำระหนี้ แบบระยะยาว ให้ท่านได้ผ่อนแบบสบาย นานถึงห้าปีซึ่งจะได้รับค่างวด

ที่ลูกหนี้ต้องจ่าย ไม่สูงนัก และอยู่ในวิสัย ที่ฝั่งทางผู้เป็นหนี้ ชำระได้ อย่างเช่นกรณี

ถ้าท่านยืมเงินต้นอยู่ที่ 50,000 บาทปีที่หนึ่งถึงปีที่สาม ท่านจะมีการจ่าย เพียงเดือนละ

1111  บาทเท่านั้น ถัดมาปีที่สี่ถึงปีที่ห้า จะมีการจ่าย เพียงเดือนละ 416 บาท