ออมสิน เปิดลงทะเบียนปล่อยกู้สินเชื่อสู้ภัยโควิด กลางเดือน พ.ค.นี้ ผ่านแอป MyMo กู้ได้สูงสุด 1 หมื่นบาท

ช่วงกลางเดือน พ.ค.นี้ ธนาคารออมสิน จะเปิดให้ลูกค้า ของธนาคารออมสิน

ที่มีแอปพลิเคชั่น MyMo และมีความต้องการสินเชื่อนั้น สามารถขอสินเชื่อ

ภัยโควิด-19 ได้ ซึ่งวงเงินรวม 1 หมื่นล้านบาท สามารถกู้ได้สูงสุด 1 หมื่นบาท

อัตราดอกเบี้ย 0.35% เป็นระยะเวลา 3 ปี ปลอดการชำระหนี้ เงินต้นและดอกเบี้ยนาน 6 เดือน

เราจะทยอยเปิดลงทะเบียน ขอสินเชื่อ เป็นระยะ ๆ ซึ่งระยะแรก เราจะเปิดให้ลูกค้า

ของออมสิน ที่มีแอป MyMo จำนวน 9.2 ล้านคน เข้ามาขอสินเชื่อ ผ่านแอปก่อน

จากนั้นจะให้ ประชาชน ทีอยู่ในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม และจากระยะถัดไป จะเปิดให้

ประชาชน ทั่วประเทศ ที่ไม่มีแอป MyMo เข้ามาลงทะเบียน