ชัดเจนแล้ว! วันโอนเงินเข้าแอปเป๋าตัง เราชนะ และ ม.33เรารักกัน เข้าวันไหนเช็กเลย

สืบเนื่องจาก วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ในที่ประชุม ครม.

ได้มีมติเห็นชอบ มาตรการเยียวยา ช่วยเหลือประชาชน

ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19

 

ซึ่งล่าสุด มีความชัดเจนแล้ว เกี่ยวกับวันและเวลา

ในการโอนเงิน เข้าในแอปเป๋าตังค์ สำหรับ 2 โครงการ

คือ เราชนะ และ ม.33 เรารักกัน ซึ่งมีกำหนดการโอนเงินดังนี้

โครงการเราชนะ

-วันศุกร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2564  จำนวน 1000 บาท

-วันศุกร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2564  จำนวน 1000 บาท

โครงการ ม.33 เรารักกัน

-วันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤษภาคม 2564  จำนวน 1000 บาท

-วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2564  จำนวน 1000 บาท

 

ทั้งสองโครงการ สามารถใช้จ่าย ได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564