รอลุ้น! มาตรการ การเยียวยาโควิดรอบใหม่

ตอนนี้ หลาท่าน ยังคงรอ มาตรการ การเยียวยารอบใหม่

และหลายท่าน ก็คงลุ้น ว่ารัฐบาล จะช่วยเหลือในทิศทางไหน

 

ซึ่งล่าสุด ก็ได้มีความคืบหน้า โดยในที่ประชุม ศบค ได้มีการ

พิจารณา ในเรื่องนี้แล้ว  ตามมติที่ประชุม ได้มีการหารือ

ในเรื่องการเยียวยา ช่วยเหลือประชาชน 2 ประเด็นหลักๆ ดังนี้

 

 

-ขอให้ ศบค กรุณาพิจารณา กำหนดมาตรการ การเยียวยา

เพื่อช่วยเหลือ พี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ ในครั้งนี้

โดยเร่งด่วน

 

 

-ขอให้ มท. ,  พม. และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง  โดยร่วมกับ

ภาคประชาสังคม เร่งรัด ในการช่วยเหลือ ดูแลประชาชน

ผู้มีรายได้น้อย และประชาชน กลุ่มเปราะบาง ให้ได้รับ

การช่วยเหลือ อย่างเต็มขีด ความสามารถ

 

ขอบคุณข้อมูล : สำนักประชาสัมพันธ์เขต7 กรมประชาสัมพันธ์

Leave a Comment