ธนาคารออมสิน ออกมาตรการ ลดดอกเบี้ย-พักชำระหนี้ ผู้เดือดร้อนโควิด-19

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน ประเมินว่า ตอนนี้

มีประชาชน ที่ยังมีภาระชำระหนี้ กับธนาคารออมสิน

ราว 700,000 – 800,000 คน น่าจะประสบปัญหา ที่ไม่สามารถ

ชำระเงินกู้ต่อได้ หลังได้รับ ผลกระทบ จากวิกฤต โรคระบาดโควิด19

 

 

โดยระหว่างนี้ มีลูกค้าทจำนวนมาก ยอยเข้ามา แสดงความจำนง

เพื่อขอเข้าร่วมมาตรการ การช่วยเหลือ ของทางธนาคารออมสิน

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งระหว่างนี้ ทางธนาคาร ขอเวลา พิจารณาแนวทาง

มาตรการ การช่วยเหลือ ที่เหมาะสม และคาดว่า กลางปีนี้น่า

ทางธนาคาร จะมีความชัดเจน ซึ่งถ้าหาก มีประชาชน ที่เดือดร้อน

กันเป็นจำนวนมาก ก็พร้อมจะพิจารณา ที่จะทำการ ขยายเวลา

มาตรการ การช่วยเหลือ ออกไปอีก

 

 

โดยก่อนหน้านี้ ทางธนาคารออมสิน ได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้า

ของธนาคารออมสิน ที่ได้รับผลกระทบ จากโควิด-19 ผ่านมาตรการ

การพักชำระเงินต้น และ มาตรการ การลดอัตราดอกเบี้ย ที่ผ่านมา

ธนาคาร ได้พักชำระเงินต้น รวมกว่า 500,000 บัญชี เพื่อเป็นการ

ประคับประคอง สถานะของลูกหนี้ ไม่ให้กลายเป็นหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

หรือ NPL ซึ่งจะทำให้เสียเครดิต จนไม่สามารถ กู้เงินได้ในอนาคต

 

 

 

Leave a Comment