ลงทะเบียนโครงการคลีนิคแก้หนี้ ผ่อนต่ำสุด416 บาท

รีบด่วน สำหรับคนที่ได้รับผลกระทบ เรื่องหนี้สิน

วันนี้ทางรัฐบาล ร่วมกับกรม บังคับคดี ได้ทำการ

จัดการไกล่เกลี่ยหนี้ และช่วยเหลือผู้เป็นหนี้

 

 

นางธัญญนิตย์ นิยมการ ผู้ช่วย ธนาคารแห่งประเทศไทย

เปิดเผยว่า ได้มีมาตรการ เพื่อช่วยลดภาระ ให้กับลูกหนี้

มาอย่างต่อเนื่อง เราได้เพิ่ม ทางด่วนแก้หนี้ ให้กับลูกหนี้

เพื่อเป็นช่องทางเสริม สำหรับประชาชน และธุรกิจ

ที่เป็นลูกหนี้ ที่กำลังเดือดร้อน นอกจากนี้ ยังมีช่องทาง

คลินิกแก้หนี้ ซึ่งเป็นทางออก อีกหนึ่งช่องทางของลูหหนี้

 

 

โดยจะได้รับข้อเสนอ ที่ผ่อนปรน และสามารถ ทำได้จริง

ขณะที่เจ้าหนี้ จะได้รับประโยชน์ เช่นกัน จากการได้รับชำระหนี้คืน

เพราะลูกหนี้ จะยังผ่อนชำระหนี้ต่อเนื่อง ไม่ต้องไปฟ้องร้อง

กรมบังคับคดี สามารถ รักษาสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างกัน

ซึ่งจะช่วยลดปริมาณคดี ในศาล และลดต้นทุน ของระบบการเงินในภาพรวม

 

เป้าหมายสำคัญ และถือเป็นความพิเศษ ของงานมหกรรม

ในการไกล่เกลี่ยหนี้ ในครั้งนี้ คือ การไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิต

และสินเชื่อ ส่วนบุคคล ในส่วนที่มีคำพิพากษา และถูกบังคับคดีแล้ว

ซึ่งไม่สามารถ เข้าคลินิกแก้หนี้ได้ และปกติ เมื่อเรื่องดำเนินมาถึง

ขั้นตอนนี้ เจ้าหนี้ มักจะไม่ยอมเจรจา แต่ผู้ให้บริการ ทางการเงิน

จำนวน 22 แห่ง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และความจำเป็น

ที่ต้องผ่อนปรน เงื่อนไขให้ปฏิบัติได้จริง เพื่อช่วยเหลือทุกฝ่าย

ให้เดินต่อไปได้

 

ข้อเสนอ จะมีความผ่อนปรน ตามแนวทาง ของคลินิกแก้หนี้

ตัวอย่างเช่น  ลูกหนี้จะผ่อนชำระ เฉพาะเงินต้นเท่านั้น

ส่วนดอกเบี้ย ที่ยังคงค้าง ถ้ามีจะยกให้

 

ถ้าลูกหนี้ จ่ายชำระตามแผน ได้สำเร็จ และที่สำคัญ จะมีระยะเวลา

การผ่อนชำระ ระยะยาวถึง 5 ปี ซึ่งจะทำให้ค่างวด ที่ลูกหนี้ต้องจ่าย

ไม่สูงนัก และอยู่ในวิสัย ที่สามารถ ชำระได้

 

ตัวอย่าง เช่น ถ้าเงินต้น 50,000 บาท ปีที่ 1-3 จ่ายเพียงเดือนละ 1,111 บาท

ต่อไปปีที่  จ่ายเพียงเดือนละ 4-5 เดือนละ 416 บาท..

 

ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่เวป https://www.bot.or.th/Thai/Pages/default.aspx

ขอบคุณข้อมูล socialonline365.

Leave a Comment