ลูกหนี้ได้เฮ!! กยศ . ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้สู้ภัยโควิด19

กยศ.ช่วยลูกหนี้! โดยได้ยกเลิก การกำหนด ให้มีผู้ค้ำประกัน

ในการทำสัญญา การกู้ยืมเงินใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

พร้อมได้เพิ่มมาตรการ ช่วยเหลือลูกหนี้ สู้ภัยโรคระบาดโควิด19

ลูกหนี้ดี ลดดอกเบี้ยเหลือ 0.01%

 

 

โดยมาตรการ การลดดอกเบี้ย จะเริ่มมีผล  ตั้งเเต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมเพิ่ม และ ขยายระยะเวลา

มาตรการ สู้ภัยโควิด ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมไปถึง

การชะลอ การฟ้องร้อง ดำเนินคดี กับผู้ที่ ได้ทำการผิดนัดชำระหนี้

ประจำปี 2563 และปี 2564 ยกเว้นคดีที่จะขาดอายุความในปี 2564

และยังได้ทำการ งดขายทอดตลาด ทรัพย์สินของผู้กู้ยืมเงิน

และ/หรือผู้ค้ำประกัน ที่ทางกองทุน ได้ขอให้กรมบังคับคดี

ยึดทรัพย์ไว้ จนถึงสิ้นปี 2564 โดยกองทุน จะต้องได้รับความยินยอม

เป็นหนังสือจากผู้กู้ยืมเงิน และ/หรือผู้ค้ำประกัน ที่ถูกยึดทรัพย์

รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม ผู้รับจำนองที่ยึดไว้ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุน นโยบายของรัฐบาล ที่ได้ทำการ ในการ

ออกมาตรการ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19

 

 

ซึ่งการขยายระยะเวลา มาตรการช่วยเหลือ ผู้กู้ยืมสู้ภัยโควิด จากเดิมที่จะสิ้นสุด

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

โดยมาตรการ ในการช่วยเหลือลูกหนี้ มีดังนี้

 

– ลดเบี้ยปรับ 100% กรณีชำระหนี้ ปิดบัญชี สำหรับ ผู้กู้ยืมเงินทุกราย

ที่ยังไม่ถูก ดำเนินคดี สามารถชำระได้ที่ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอิสลาม

แห่งประเทศไทยทุกสาขา ส่วนผู้ที่กู้ยืมเงิน ที่ถูกดำเนินคดี ต้องลงทะเบียน

ขอรับสิทธิ และนัดหมาย วันที่ประสงค์ จะชำระหนี้ปิดบัญชีได้ที่

www.studentioan.or.thโดยผู้กู้ยืมเงิน ต้องชำระค่าทนายความ

และค่าฤชาธรรมเนียมศาล ให้เสร็จสิ้น ก่อนปิดบัญชี

 

-ลดเบี้ยปรับ 80% สำหรับผู้กู้ยืมเงิน ที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี และได้ทำการ

ชำระหนี้ค้างทั้งหมด ให้มีสถานะปกติ

 

-ลดเงินต้น 5% สำหรับผู้กู้ยืมเงิน ที่อยู่ระหว่าง การชำระเงินคืนกองทุน

และมิได้ เป็นผู้ผิดนัด การชำระหนี้ หรือเคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้

โดยชำระหนี้ ปิดบัญชีในคราวเดียว

 

-ลดอัตรา การคิดเบี้ยปรับ เหลือ 0.5% ต่อปี สำหรับผู้กู้ยืมเงิน

ที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี และไม่สามารถชำระหนี้ ได้ตามกำหนด

 

ทั้งนี้ ลูกหนี้ สามารถดูรายละเอียด มาตรการดังกล่าวเพิ่มเติมได้ที่

www.studentioan.or.th หรือ สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ไลน์บัญชี

ทางการ กยศ. หรือโทร. 0 2016 4888

 

 

 

Leave a Comment