กลุ่มเดียวที่รัฐ สั่งช่วยเหลือเตรียมรับ 4,000

เมื่อช่วงวันที่ 29 มกราคม ที่ผ่านมติคณะรัฐมนตรีนั้นสิ้นสุดลงได้มีการเปิดเผยครั้งนายสุชาติในฐานะเพื่อนคิดว่าการส่งรายงานว่าทางด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีกลาโหมได้มอบหมายให้กับกรมแรงงานแล้วว่าจะต้องทำการช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา 33 เพราะเป็นกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยกันและมีจำนวนประมาณ 11 ล้านคนแต่จะมีเงื่อนไขเล็กน้อยคือจะต้องมีเงินฝากไม่เกิน 1 ห้าแสนบาทต่อปีจึงจะทำการช่วยเหลือและเข้าเงื่อนไข

ตอนนี้อยู่ระหว่างการหารือและคาดว่าจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าน่าจะเป็นการจ่ายเงินคนละ 3500 ถึง 4000 บาทเป็นระยะเวลา 1 เดือนด้วยกันครับว่าต้องใช้วงเงิน 40 ล้านบาทซึ่งจะเป็นวงเงินกู้เก่าที่ยังเพียงพออยู่ได้ประมาณส่วนนี้แต่ก็ต้องมีการหารือกันอีกครั้งนึงว่าจะนำมาประมาณส่วนไหนในการใช้จ่ายและสะดวกต่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป


และจากการพิจารณาของการประชุมรัฐมนตรีนั้นได้มีการแห่งชอบเบื้องต้นแล้วว่าจะช่วยเหลือผู้คนมากมายที่ 3 โดยล่าสุดนั้นเป็นการลดเงินสมทบประกันสังคมจ่าย 3% หรือส่งถึง 450 บาทหรือ 75 บาทจำนวน 2 เดือนด้วยกันเหลือส่งสูงสุด 450 บาทแต่เป็นระยะเวลา 3 เดือน

Leave a Comment