มาแล้ว เงินกู้ผู้พิการ 10,000 บาท ไม่ต้องมีคนค้ำ

มาแล้วสำหรับผู้พิการ ที่วันนี้ได้มีมาตการ การปล่อยกู้ โดยที่ไม่ต้องมีคนค้ำ
ทางด้านกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ดำเนินการตามมติ
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 แล้ว โดยเป็นข้อเสนอจาก กระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

วงเงินกู้ 10,000 บาท
ไม่มีดอกเบี้ย
ไม่มีคนค้ำ
ผ่อนนาน 2 ปี

ส่วนทางด้านคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการสามารถกู้เงินจากกองทุนฯเพื่อนำเงินนี้ไปประกอบอาชีพ
เพิ่มเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1,500 บาท
วิธีเขียนใบสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่
วิธีลงทะเบียนกู้เงินคนพิการ 1 หมื่นบาท
พม พร้อมแล้ว ปล่อยเงินกู้ผู้พิการ ไม่มีคนค้ำ ไม่มีดอกเบี้ย

ส่วน รายละเอียดโครงการเงินกู้ให้ผู้พิการ 1 หมื่นบาท
รายละเอียดวงเงินให้กู้
วงเงิน 10,000 บาท
ไม่มีคนค้ำประกัน
ไม่มีดอกเบี้ย
วันนี้ – 31 มีนาคม 2564

ด้านคุณสมบัตรผู้กู้
ต้องมีบัตรคนพิการ
อายุ 20 ปีขึ้นไป
มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง
มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/เดือน
ไม่มีประวัติเสียหาย ไม่มีหนี้ค้างกับกองทุน หรือส่งมาแล้วกว่า 60%
ได้รับผลกระทบจากcv-19

เอกสารที่ใช้ในการกู้
บัตรประจำตัวประชาชน
ทะเบียนบ้าน
วัตถุประสงค์ในการขอกู้
แผนที่บ้าน หรือสถานประกอบการ
สัญญาเช่า หรือหนังสือรับรองการอยู่อาศัย (ในกรณีที่ไม่มีชื่อตรงตามทะเบียนบ้าน เช่น กู้นอกพื้นที่ เป็นต้น)
หน้าแรกบัญชีธนาคาร

กรณีกู้แทน / ผู้ดูแล
ชื่อผู้ดูแลต้องตรงกับบัตรประจำตัวผู้พิการ
หรือ หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ
เอกสารรับรองความเห็นของแพทย์ของคนพิการที่มีสภาพถึงขั้นไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ ต้องดูแลและอุปการะคนพิการมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ทางด้าน ผู้ขอกู้ยืมเงินสามารถยื่นเอกสารดังกล่าว ภายหลังจากการลงทะเบียนและการประเมินเกณฑ์เบื้องต้นว่า “ผ่านการพิจารณา”

 

(ขั้นตอนลงทะเบียนกู้เงินคนพิการ)

สถานะผ่านการพิจารณา รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
การพิจารณา
พิจารณาตามระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ เงื่นไข ที่กรมกำหนด
หากข้อมูลของท่านไม่ถูกต้อง / ไม่ครบถ้วน / จะไม่ได้รับการพิจารณา
ช่องทางการกู้เงิน
ผ่านเว็บไซต์ https://efund.dep.go.th/
ผ่านศูนย์บริการคนพิการประจำจังหวัดทั่วประเทศ
ปล่อยเงินกู้ให้ผู้พิการ 10,000 บาท ไม่มีดอกเบี้ย ไม่มีคนค้ำประกัน

 

Leave a Comment