ส่อง 1 ไร่หายจน เกษตรผสมผสานแบบพอเพียง

สำหรับช่วงนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ด้วยสถานการณ์ cv 19 ที่แพร่ระบาดออกมาทำให้
ทุกคนต่างตกงานและไม่มีรายได้ วันนี้เราเลยนำเรื่องราว “อดีตธิดาช้าง” ยอมแพ้โชคชะตา..จนหันหน้าไปเจอสิ่งนี้!

วันนี้เรามีคำแนะนำดีๆมาฝากกัน โดยเฉพาะหากใครมีที่ดินอยู่แล้ววันนี้เราได้นำแนวทางและแนวคิดดีๆในการบริหารจัดการมาฝากกัน

โดยในพื้นที่ 1 ไร่ ควรมีการแบ่งการใช้สอยออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนสำหรับสร้างที่อยู่อาศัย และส่วนสำหรับการปลูกพืชผลทางการเกษตร
จากการศึกษาของคุณวีรยุทธ ศรีเลอจันทร์ (วิสาหกิจชุมชนเพชรพิมาย) แนะนำให้แบ่งพื้นที่ 1 งานสำหรับสร้างบ้าน และบ่อเก็บน้ำและพื้นที่ที่เหลืออีก 3 งาน
สำหรับการเพาะปลูก โดยเน้นการปลูกพืช 3 ระยะ คือ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

พืชระยะสั้น
เน้นปลูกเพื่อเก็บไว้ทานในครอบครัวแต่หากได้ผลผลิตมากเกินความต้องการก็สามารถนำมาขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
เนื่องจากพื้นที่จำกัดควรวางแผน จัดสรร และเลือกพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ และใช้พื้นที่ทุกตารางนิ้วให้คุ้มค่า
1 เห็ดนางฟ้า
ใช้ต้นทุนในการปลูกไม่สูง และได้ผลผลิตรวดเร็ว ถ้าปลูกไว้รอบบริเวณบ้านอาจใช้ภาชนะที่สามารถเก็บความชื้นได้ เช่น โอ่ง มาเป็นภาชนะในการเพาะ
โดยตั้งไว้บริเวณที่ร่มรื่น หมั่นพรมน้ำ เช้า กลางวัน เย็น จนดอกเห็ดออกมาพร้อมเก็บเกี่ยว ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 7-15 วัน

2 ผักคื่นฉ่าย
ถ้าพื้นที่บริเวณบ้านมีขนาดไม่ใหญ่มากสามารถปลูกในกระถางได้ โดยหยอดเมล็ดลงกระถาง ให้น้ำวันละ 1-2 ครั้ง เช้าเย็น และรอหลังจากเมล็ดงอกประมาณ 40-50 วัน ก็สามารถเก็บเกี่ยวได้

3 ถั่วงอก
พืชที่ปลูกง่าย โตเร็ว ซึ่งใช้ระยะเวลาในการเพาะเพียง 4 วัน เท่านั้นก็สามารถเก็บมาขายได้่ และยังสามารถปลูกได้แม้มีพื้นที่จำกัด

พืชระยะกลาง
เป็นพืชที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการปลูก อาจเก็บผลผลิตได้ปีละ 1-2 ครั้ง หรือตามฤดูกาล เช่น มะพร้าว มะละกอ กล้วย มะม่วง เป็นต้น
โดยรายได้ที่ได้จากส่วนนี้จะเก็บไว้สำหรับชำระหนี้ เป็นเงินออม หรือเป็นทุนในการซื้ออุปกรณ์ต่างๆ และเนื่องจากข้อจำกัดของพื้นที่ จึงต้องเน้นทำให้ผลผลิตออกในช่วงที่มีราคาแพง
เช่น ปลูกมะนาวให้ออกลูกในช่วงหน้าแล้ง เดือนพฤศจิกายน-เมษายน ก็จะได้ราคาที่สูงขึ้น เป็นต้น

พืชระยะยาว
พืชที่ต้องใช้ระยะเวลาหลายปีกว่าจะสามารถเก็บเกี่ยว หรือใช้ประโยชน์ได้ เช่น สักทอง ยางนา ไม้เต็ง ไม้แดง หรือไม้ประดู่ เป็นต้น เราจะเน้นการปลูกพืชระยะยาวนี้ตามแนวเขตแดน
หรือปลูกเป็นรั้ว โดยเน้นปลูกในช่วงต้นฤดูฝน ซึ่งแนวเขตแดนของพื้นที่ 1 ไร่ จะมีความยาวถึง 160 เมตร หากเราปลูกต้นไม้ในระยะ 2 เมตร/ต้น
จะได้ไม้เศรษฐกิจ 80 ต้น และในช่วงระหว่างที่ไม้เศรษฐกิจเติบโต พื้นที่ระหว่างต้นก็สามารถปลูกพันธุ์ไม้อื่นๆระหว่างกลางได้ เช่น มะละกอ เป็นต้น

 


ขอขอบคุณ : wisdomking, คุณวีรยุทธ ศรีเลอจันทร์

Leave a Comment