คนกลุ่มนี้รอรับเงิน 2เด้ง 10,500บาท

มาแล้วข่าวดีสำหรับใครที่กำลังรอ เกี่ยวกับการช่วยเหลือจากภาครัฐ
สำหรับโครงการที่มีหล ายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

ในส่วนของ การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ สำหรับโครงการ เราชนะ มีหนึ่งกลุ่มจะจะได้รับเงิน 2 เด้งรวม 10,500 บาท

ทางด้าน นายอาคม ซึ่งดำรงตำแหน่งรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง เผยว่า

การคัดกรองผู้ที่ได้รับเ งินบรรเทาทุกข์ 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน

 

สำหรับโครงการนี้ที่ได้เสนอ ครม.

โดยย้ำว่า ระบบการลงทะเบี ยนจะไม่มีปัญหา เหมือนกับรอบโครงการ คนละครึ่ง แน่นอน

ผู้ที่เข้าข่ายได้สิทธิ์ลงทะเบี ยนเงิ นเยี ยวย าเร าช นะ มี 3 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ

กลุ่มอาชีพอิสระ กลุ่มลูกจ้างรายวัน และกลุ่มเกตรกร

สำหรับท่านที่เคยได้สิทธิ์รอบที่แล้ว จะต้องตรวจสอบอีกครั้งเพื่อรักษาสิทธิ์

ส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห้งรัฐได้สิทธิ์อัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียน

ซึ่งทำให้คนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับเงิน 2 เด้ง หลายๆโครงการรวม 10,500 บาท

 

เครดิต : โครงการภาครัฐ

Leave a Comment