ข่าวดี! คปภ. สั่งประกัน ให้จ่ายเงินเจ้าของรถ ระหว่างการซ่อม

ทุกวันนี้ที่เราขับรถบนท้องถนน แต่เรารู้หรือไม่ว่า ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเราเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา กรณีที่เรามีประกัน
วันนี้เราเลยนำข้อมูลเพื่อมาเป็นความรู้ของทุกท่านเพื่อไม่ให้ท่านพลาดผลประโยชน์
เพราะจากกรณีที่ คปภ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ได้ทำการแก้ปัญหาบริษัทประกัน ที่ไม่จ่ายค่าขาดประโยชน์ให้กับเจ้าของรถ ผู้ที่ควรได้ ในช่วงที่ระหว่างซ่อม

โดยจะสั่งให้ทุกบริษัทต้องจ่ายวันละ 500 ถึง 1,000 บาท

การร้องเรียนจากกรณีการเรียกร้องค่าขาดผลประโยชน์จากการใช้รถก็คือ
บริษัทประกันไม่ยอมจ่ายค่าขาดผลประโยชน์เพราะประชาชนไม่มีความรู้หรือมีการจ่ายในอัตราที่ต่ำ
ดังนั้นจึงมีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

.

ด้านนายสุทธิพล ทวีชัยการ (คปภ.) เผยว่า
ขณะนี้ คปภ.ได้ข้อสรุปในการปรับปรุงความคุ้มครองของค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ
ให้แก่เจ้าของรถยนต์ที่ทำประกันและอยู่ระหว่างนำไปเคลมซ่อมแล้ว โดยจะกำหนดการจ่ายเป็น 3 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่งกำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 500 บาท

กลุ่มที่ 2 รถยนต์รับจ้างสาธารณะขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง กำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 700 บาท

กลุ่มที่ 3 รถยนต์ขนาดเกินกว่า 7 ที่นั่งกำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 1,000 บาท

 

 

หากบริษัทใด ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย ถือได้ว่าบริษัทจงใจฝ่าฝืนข้อตกลงแห่งสัญญาประกันภัย

หรือบุคคลผู้มีสิทธิ์เรียกร้องหรือได้รับความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัย
อาจเข้าข่ายเป็นความผิดฐานประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
ซึ่งมีบทลงโทษในอัตราที่สูง ปรับไม่เกิน 500000 บาท
ถ้าเป็นกรณีการกระทำผิดต่อเนื่องให้ปรับอีกไม่เกินวันละ 20000 บาท

ขอบคุณที่มา เรื่องจริงวันนี้

Leave a Comment