ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนรอบใหม่ คลังตอบจนไม่จริงออก

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุว่า กระทรวงการคลัง อยู่ระหว่าง

การพิจารณา เปิดลงทะเบียน โครการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนรอบใหม่ โดยจะปรับปรุง

เงื่อนไขการลงทะเบียน ให้รัดกุมยิ่งขึ้น ล่าสุดได้หารือ กับกระทรวงแรงงาน เพื่อนำฐานข้อมูล

ผู้ประกันตน ในระบบประกันสังคม เข้ามาช่วยคัดกรอง

คุณสมบัติ ผู้ที่จะลงทะเบียน ควบคู่กับการปรับเกณฑ์รายได้ และอื่นๆ เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือ กลุ่มคน

ที่เดือดร้อนได้ตรงจุด ลดความซ้ำซ้อน การรับเงินช่วยเหลือ มาตรการของรัฐ

 

ด้านนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ระบุว่า ปัจจุบัน มีผู้ประกันตน ในระบบ

ประกันสังคม มากว่า20 ล้านคน แบ่งเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 คนไทยราว 10 ล้านคน, ผู้ประกันตน

มาตรา 39 ราว 2 ล้านคน และผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่เพิ่มขึ้นเป็น 10 ล้านคน ซึ่งทางสำนักงาน

ประกันสังคม จะเชื่อมโยงข้อมูล กับกระทรวงการคลัง

เพื่อคัดกรอง คุณสมบัติ ผู้ที่จะลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนรอบใหม่ ให้มีความถูกต้อง

ลดความซ้ำซ้อน การรับเงินช่วยเหลือ จากภาครัฐอย่างไรก็ตาม ตามหลักเกณฑ์ผู้ที่จะได้รับ

ความช่วยเหลือจากรัฐ ไม่ควรได้รับสิทธิ ซ่ำซ้อนกัน โดยสิทธิ 1 คนควรได้รับ 1 สิทธิเพื่อให้การช่วยเหลือทั่วถึง