คนละครึ่งเฟส 3 โอนเงินรอบ 2 อีก 1,500 บาท รายใหม่ รับรวดเดียว 3,000

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้า

การใช้จ่ายสิทธิ คนละครึ่งเฟส 3 พบว่า ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.ย. 64 มีผู้ใช้สิทธิสะสม จำนวน 24.32 ล้านคน

จากผู้ที่เข้าร่วมโครงการ 27 ล้านคน มียอดใช้จ่ายสะสม 67,468.5 ล้านบาท แบ่งเป็นเงิน ที่ประชาชนใช้จ่าย

จำนวน 34,333.4 ล้านบาท  รัฐร่วมจ่ายสะสม 33.135.1 ล้านบาท

โดยมีจำนวน ผู้ใช้สิทธิครบ 1,500 บาท ราว 10 ล้านคน ที่สำคัญในวันที่ 1 ต.ค. 64 กระทรวงการคลัง จะโอนเงิน

คนละครึ่งเฟส 3 รอบ 2 เพิ่มเติมอีก 1,500 บาท โดยนำ ไปรวมกับวงเงิน สิทธิคงเหลือจาก ในรอบแรกให้อัตโนมัติ

หากประชาชน ที่ลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 3 หลังวันที่ 1 ต.ค. 64 จะได้รับวงเงินรวมทั้งสิ้น 3,000 บาท