เปิดเกณฑ์สำคัญเราชนะ รับเงิน 7 พัน

สำหรับใครที่รอการเยียวยาของภาครัฐต่างคนต่างทราบแล้วว่า ภาครัฐได้ออกโครงการใหม่ที่มีชื่อว่า เราชนะ
ที่ได้ออกมาช่วยเหลือการเยียวยาของประชาชนแต่ ก็รอมีคุณสมบัติที่ตรง

ส่วนมาตรการความช่วยเหลือโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติในที่ประชุมอนุมัติเงิน
ช่วยเหลือประชาชนรายละ 7,000 บาท แบ่งจ่ายเดือนละ 3,500 บาทติดต่อกันเป็นเวลา 2 เดือน
ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนปลายเดือนมกราคมนี้ โดยจะมีการนำมาตรการนี้ และ โครงการคนละครึ่ง
เข้าหารือรายละเอียดอีกครั้งในวันที่ 19 มกราคมนี้

 

มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ผ่าน เราชนะ ที่เตรียมเปิดให้ลงทะเบียน www.เราชนะ.com
ในช่วงสิ้นเดือนมกราคมนี้

ความช่วยเหลือในครั้งนี้ เป็นกลุ่มอาชีพอิสระ แรงงานนอกระบบ และเกษตรกร ซึ่งมีรายได้น้อย
โดยไม่ได้จำกัดพื้นที่การแพร่ระบาดว่ามีความเสี่ยงสูงหรือต่ำ

การลงทะเบียนครั้งนี้ก็เป็นเหมือน คนละครึ่ง หรือเยียวยาเกษตรกร โดยมุ่งเน้นไปที่การใช้ฐานข้อมูลเฉพาะ
และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน แบ่งเป็น

กลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ คือ หบัตรคนจน ซึ่งระบบของทางภาครัฐนั้นมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว
และกลุ่มผู้เข้าร่วมมาตรการคนละครึ่งที่มีการยืนยันสิทธิเกือบ 14 ล้าน

ส่วนใครที่ยังไม่เคยมีชื่อ และข้อมูลอยู่ในระบบหรือฐานข้อมูลเดิมจะต้องลงทะเบียนใหม่

 

 

 

 

จำประเมินปาก จำนวนเงินขั้นต่ำในระบบบัญชีธนาคารต้องเป็นไปตามเกณฑ์
ที่มาตรการเยียวยาโควิด เราชนะ กำหนดไว้

ส่วนกลุ่มที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือ จะมีอยู่ 3 กลุ่มหลักๆ คือ

กลุ่มข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ

กลุ่มที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ซึ่งมีอยู่ราว 11 ล้านราย

และกลุ่มผู้ที่มีรายได้สูง

 

 

ผู้ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือ เราชนะ ผ่านการลงทะเบียนที่คาดว่าจะมีการใช้ www.เราชนะ.com
มาเป็นช่องทางหลักนั้น กระทรวงการคลัง จะนำไปสู่การประมวลข้อมูลกับระบบประกันสังคม
เพื่อคัดกรองผู้ที่มีชื่อในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ออก

เรื่องการใช้เงินในระบบบัญชีของแอพเป๋าตังที่จะมีวิธีการใช้จ่าย เบิก
ถอนอย่างไรนั้น คงยังต้องรอการคลัง ออกละเอียดออกมาทั้งหมดในวันที่ 19 มกราคม นี้

 

 

 

Leave a Comment